Update Untis 2020.6.0

01 February 2020

In de nieuwe versie van Untis 2020 [versie 6.0] zijn weer een aantal problemen opgelost en verbeteringen doorgevoerd.

Bugfixes:

 • Roosterweergave: In het standaardformaat werd bij koppelingen de kleuren niet goed getoond. (UN-1612)
 • Vakantie kalender: Wijzigingen in de weekvolgorde in het venster Vakanties worden nu ook correct in het venster Weekwaarden getoond. (UN-2395)
 • Optimalistie: Onder bepaalde omstandigheden werd tijdens de optimalisatie geen rekening gehouden met de ‘dagwens -3’. (UN-3147)
 • Diagnose: Onder bepaalde omstandigheden werd in de diagnose een schending van de algemene code ‘Vak mag x-aantal keer/dag’ niet getoond. (UN-3075)
 • Lessenvenster: Bij het kopiëren van een waarde naar Excel werd het jaargemiddelde niet goed overgedragen. (UN-3364)
 • Tooltips: In sommige gevallen werd ondanks de instelling van een andere taal toch Duitse tekst in de tooltip getoond. (UN-3200, UN-3201)
 • Vervangingsplannning: .NET fout tijdens de invoer van een bijzondere inzet is verholpen. (UN-1595)
 • Pauzetoezichten: Een fout, die kon ontstaan bij het inzetten van een ?-docent, is verholpen (UN-898)
 • Veldendialoog: Bij sommige velden werd de volledige naam in plaats van de afkorting getoond (Basisgegevens – Docenten). (UN-3337)
 • Crash-Server: Automatisch gemelde Untis-crash bij de invoer van een pauzetoezichtsvervanging is verholpen. (UN-3386)

Verbeteringen:

 • Inforooster: Veiligheidsstandaard bij verzenden van e-mails is gewijzigd in TLS 1.2. (UN-2315)
 • Tijdvakkenvenster: Tooltip toont nu ook een beschrijving bij de kolom Factor (wordt binnenkort ook vertaald in het Nederlands). (UN-3347)
 • Multi-User: Extra melding toegevoegd over ingelogde gebruikers. (UN-3366))
 • Crash-Dialoog UX verbetert: lettergrootte en uitlijning Tab-map. (UN-3383)
 • E-mail instellingen: De benaming van SSL/TLS werd gewijzigd in STARTTLS, omdat deze meer overeenkomt met de daadwerkelijke instelling. (UN-3316)
 • BS Burgenland: Voor de berekening van de Duitse ‘burgenländischen Berufsschulen’ werden noodzakelijke basisinstellingen toegevoegd. (UN-3052)
 • Vervangingsplanning: Tellerberekening nu ook in formaat uren:minuten. (UN-1056)
 • Interface PEDAV: De uitvoer van GPU001 werd uitgebreid met tijdvak. (UN-3263)
 • Untis Updates: HTTPS wordt nu tijdens het hele updateproces afgedwongen. (UN-3481)
 • UPIS-Schulen: Bij de basisgegevens van klassen kan men voor Duitse ‘Bundesschulen’ in de veldendialoog onder ‘Upis-Sorg-Daten’ het veld SART  toevoegen. (UN-3280)
 • UPIS-Scholen: Regel 7 van de MDL-bestanden werd voor docenten met een invoer in het veld Stamschool, dat van de schoolcode afwijkt, niet uitgevoerd. (UN-3282)
 • Interface E360: Diverse verbeteringen. (UN-3251)