Update Untis 2020.7.0

03 March 2020

Aanpassingen en verbeteringen in Untis 2020 versie 7.0

BUGFIXES

Plandialoog:

 • Crash in samenhang met een 2e ruil met een klassensprong is verholpen. (UN-2619)
 • Onder bepaalde omstandigheden gaf het openen van de plandialoog een crash. (UN-2292)

Optimalisatie:

 • Een optimalisatie in samenhang met jaaruren kon soms een crash veroorzaken. (UN-2343)
 • Fout bij gebruik van de vooroptimalisatie is verholpen. Optimalisatieresultaat is nu duidelijk verbeterd. (UN-3457)
 • Probleem met multi-tijdraster, dat soms kon leiden tot een docentenbotsing is opgelost. (UN-2762)

Untis.ini:

 • Als het untis.ini bestand werd geplaatst in de Windows-map, dan kon dit tot een crash van Untis leiden, is nu verholpen. (UN-3410)

Lesgroep-leerlingenkeuze-venster:

 • probleem verholpen, dat ontstond als er geen leerlingen beschikbaar zijn. (UN-3444)

Lessen:

 • veldbenaming van Leerlingen gecorrigeerd. Is in het Nederlands nog twee keer hetzelfde, namelijk ‘Leerlingen’, maar de kolomnamen zijn vervolgens in de tabelweergave ‘Jongens’ en ‘Meisjes’. (UN-3305)

Basisgegevens:

 • veldbenamingen gecorrigeerd – afkorting en volledige naam werden soms verwisseld. (UN-3399)

Lessenvenster:

 • lessen kunnen nu weer met de muis worden verplaatst. (UN-3543)
 • Correctie van sommige verkeerde (Duitse) tekst in tooltips. (UN-3548)
 • Sommige buttons werden nog in het Duits getoond en waren nog niet vertaald naar het Nederlands. (UN-3520)
 • Sommige teksten bij de hulpfuncties waren ineens Duits en worden nu weer getoond in het Nederlands. (UN-3442)

MultiUser:

 • Crash in samenhang met het knippen van ‘ExternTimes’ verholpen. (UN-1779)
 • Leerlingen-lesgroepkeuze-venster: probleem met knippen van gegevens verholpen. (UN-3494)

Dagroosterbeheer:

 • Vervangingsvoorstel: foutieve inhoud van snelmenu gecorrigeerd. (UN-2366, UN-1020)
 • Veldendialoog – Absenten: correctie van tekst “TT.MM//HH”. (UN-3562)
 • Venster Bijzondere inzet: tekst uit de totaalregel wordt nu in het detaildeel overgenomen. (UN-902)

Weekwaarden:

 • Bij het afdrukken van weekwaarden werd de geselecteerde datum niet goed overgenomen. (UN-3435)
 • Dagrooster/ waarde: verkeerde feit-eis totaal in een vakantieweek is gecorrigeerd. (UN-3562)

Tijdvakken:

 • De tooltip kon onder bepaalde omstandigheden foutieve informatie geven. (UN-3537)

Verbeteringen:

 • Hoge resolutie schermen – Windows-schaal en layout
 • Lessenvenster: formaat-selectie aangepast. (UN-3485)
 • Lessenvenster: zoekveld voor lessen aangepast. (UN-2929)
 • Lessenvenster: probleem bij openen van formulierweergave aangepast. (UN-2937)
 • Roosterweergave: probleem bij weergave van het snelmenu verholpen. (UN-1550)
 • Roosterweergave: probleem bij weergave van de uurcel-editor verholpen. (UN-3064)
 • Vervangingenvenster: problemen bij weergave van een schaal groter dan 100% verholpen. (UN-1498)

Inforooster:

 • Problemen bij weergave van rooster met de browser Firefox verholpen. (UN-2919)

Crash-Dialoog:

 • In de Crash-Dialoog kunt u nu optioneel uw instellingen (bijvoorbeeld het e-mailadres) opslaan. (UN-3378)

Minutenrooster:

 • Bij koppelregels is het veld Jaaruren verschil nu regelgewijs te wijzigen, de velden Jaaruren gepltst. , Jaaruren vereist en Per.uren Gepltst. worden regelsgewijs berekend. (UN-450)