WebUntis, de webapplicatie van Untis

Na het vormen (of wijzigen) van het rooster kunt u de gegevens met één druk op de knop exporteren naar de webapplicatie WebUntis. Bevat uw school meerdere afdelingen met afzonderlijke roosters, dan kunnen deze roosters desgewenst worden samengevoegd in één WebUntis.

WebUntis Basispakket

Het basispakket bevat de basismogelijkheden van WebUntis. Roosters kunnen worden ingezien, eventueel met toevoeging van dagteksten en/of informatie bij een les. De beheerder kan vele verschillende roosterformaten definiëren en aangeven welke roosters openbaar inzichtelijk zijn en welke alleen na aanmelding in WebUntis. Verder kunnen docenten en leerlingen hun lesrooster opnemen in hun eigen digitale agenda of smartphone en is er natuurlijk een mogelijkheid voor SSO en LDAP.

WebUntis Reserveringen

Met de optie Reserveringen kunt u naast de bovengenoemde basismogelijkheden tevens lokalen en/of faciliteiten reserveren en boeken, lokalen wijzigen, activiteiten en tentamens toevoegen, lessen verplaatsen, laten uitvallen of extra lestijd bijboeken. Dit alles is uiteraard met een autoristatiesysteem te beheren. De gewijzigde roosters kunnen indien gewenst worden teruggelezen in Untis.

WebUntis Klassenboek

Zoals de naam al aangeeft breidt de optie Klassenboek de basismogelijkheden uit met een klassenboek. Hierin kan digitaal het huiswerk, de leerstof, klassendiensten, aantekeningen, tentamens, proefwerken en afwezigheid (en de reden) van leerlingen worden geregistreerd.

WebUntis Student

In deze module kunnen studenten zich inschrijven voor onderwijs wat al ingeroosterd is maar ook wat nog geroosterd moet worden door de roostermaker. Een nieuwe module in onze suite.


Module WebUntis Ouderavond

Het komende jaar wordt WebUntis uitgebreid met de module Ouderavond. Velen van u hebben bij ons aangegeven deze module te willen hebben en binnenkort is het dan zover. Houd u de website goed in de gaten voor meer informatie hierover.

Module WebUntis Student

Zou het niet makkelijk zijn als een student zelf aan zou kunnen geven welke van de 3 lessen Engels hij zou willen volgen. De student heeft de mogelijkheid zich vooraf in te schrijven op onderwijs, maar heeft ook de mogelijk zich in te schrijven op onderwijs wat al geroosterd is.

  • WebUntis Basispakket
  • WebUntis Klassenboek
  • WebUntis Ouderavond
  • WebUntis Reserveringen
  • WebUntis SMS
  • WebUntis Student

Meer informatie? Neem contact op met onze klantenservice.

Contact