Terug naar WebUntis

WebUntis Basispakket

WebUntis is een dynamisch roosterinformatiesysteem. Met WebUntis is het totale rooster van uw school op elk ogenblik via het Internet in te zien – inclusief de dagelijkse wijzigingen. Dit is indien gewenst zelfs mogelijk, zonder dat men zich hoeft aan te melden.

Overige kenmerken van WebUntis zijn het hiërarchisch gebruikersbeheer, vrij te definiëren gebruikersgroepenen en naadloze koppeling met Untis.

Dagelijkse berichten worden automatisch overgenomen uit dagroostermodus van Untis. Beschikt u niet over de optie Dagroosterbeheer, dan kunnen de berichten van de dag ook in WebUntis worden toegevoegd.

WebUntis bevat een eigen berichtensysteem. Hiermee zijn WebUntis gebruikers snel te informeren over roostergerelateerde zaken. Er zijn verschillende selectie- criteria mogelijk om de groep van ontvangers te filteren en u kunt ook zelf distri- butielijsten aanmaken.

Verder bevat het basispakket van WebUntis de mogelijkheid om de samenstelling van de les- groepen te wijzigen. Ook kunnen er mentorgroepen worden aangemaakt, waar- door een gebruiker extra rechten kan krijgen tot het inzien van roosters van leer- lingen, waarvan hij /zij mentor is.

Offerte aanvragen

Aansluitende cursus

Er zijn op dit moment geen cursusdata bekend voor deze cursus