Terug naar WebUntis

WebUntis Klassenboek

Webuntis Klassenboek werkt tijdbesparend. Dit nieuwe elektronische klassenboek is een webgebaseerd programma waardoor docenten altijd alle roosters en hun eigen lessen kunnen inzien (ook thuis) en kunnen aangeven of wijzigen welke leerlingen gekoppeld zijn aan de lessen. Per les kunnen aantekeningen en leerstof worden ingevoerd in het klassenboek. Afwezige leerlingen kunnen worden geregistreerd via de docent en/of de administratie. Een geautoriseerde gebruiker kan verschillende statistieken en lijsten uitvoeren.

WebUntis Klassenboek is een webapplicatie dat naadloos koppelt met het Untis roosterprogramma. Met een druk op de knop worden de roostergegevens overgezet naar het web. In combinatie met Dagroosterbeheer zijn ook de dagelijkse en periodieke roosterwijzigingen eenvoudig over te nemen. Afhankelijk van de toegekende rechten kunnen gebruikers de roosters inzien, voor de eigen lessen het klassenboek bijwerken, leerlingen afwezig melden en statististiekgegevens en lijsten produceren.

Offerte aanvragen

Dynamisch roosterinformatiesysteem

Het totale rooster van uw school is op elk ogenblik via het Internet in te zien, inclusief de dagelijkse wijzigingen. De roostermaker kan de actuele vervangingsplanning in Untis met één druk op een knop de overzetten naar WebUntis. Leerlingen en docenten kunnen gewoon thuis via het Internet hun actuele rooster raadplegen en ontvangen informatie in de vorm van dagteksten.

De vormgeving van de roosters en het kleurgebruik in roosterweergave en overzichten is instelbaar. Zo kunt u vervangingen of uitval vanuit de vervangingsplanning in Untis met een specifieke kleur kenmerken en een lokaalwijziging in WebUntis Reserveringen met een andere kleur.

Klassenboek

Iedere docent kan voor het eigen onderwijs de leerstof voor de leerlingen en aantekeningen per leerling of per klas invoeren in het klassenboek. Tevens kan de docent beheren welke leerlingen gekoppeld zijn aan haar/zijn les.

Klassenleraar

Voor de klassenleraar zijn de functies als het beheer van het klassenboek voor lessen van de eigen klas, het afdrukken van afwezigheidsbriefjes, de invoer van de klassenvertegenwoordiger, de vervanger en de klassencorvee van belang.

Afwezigheidsregistratie

Administratieve medewerkers kunnen een speciale autorisatie krijgen, waarmee ze toegang hebben tot de registratie van de afwezigen en de invoer van de kennisgeving over de afwezigheid. De ingevoerde afwezige leerlingen worden automatisch in het klassenboek van de les getoond, zodat de betreffende docent direct up-to-date is. Andersom, de administratie ziet direct een door de docent afwezig gemelde leerling.

Statistieken en lijsten

Directieleden hebben de mogelijkheid de informatie van de klassen op te vragen. Door de centrale database is het mogelijk om diverse statistieken over het schoolverloop op te vragen. Zo is het eenvoudig vast te stellen hoeveel absenties per leerling of per vak in een bepaald tijdbereik er waren. Uiteraard zijn er ook overzichten over de klassenboekaantekeningen en lijsten over de voorgestelde leerstof te genereren.

Aansluitende cursus

Er zijn op dit moment geen cursusdata bekend voor deze cursus