Terug naar Untis

Module Afdelingsrooster

Bij een afdelingsgewijs georganiseerde instelling gebruikt elke afdeling hoofdzakelijk zijn eigen docenten en lokalen. Vaak is het zinvol delen van roosters decentraal samen te stellen. De module Afdelingsrooster voorziet in deze taakstelling.

Offerte aanvragen

MultiUser

Met Untis MultiUser kan elke afdeling de roostergegevens in een centrale database invoeren. Vervolgens kan per afdeling (of voor meerdere afdelingen) een eigen rooster worden gevormd. Voor iedere roostermaker is in te stellen tot welke afdeling(en) hij is geautoriseerd en met welke rechten. Mag hij bijvoorbeeld alleen invoeren, of ook het rooster vormen en/of bewerken.

 

SingleUser

Met de SingleUserversie kunt u met de module Afdelingsrooster decentrale roosters van de afdelingen samenvoegen tot een gemeenschappelijk rooster. Ontbrekende docenten en lokalen kunnen dan achteraf worden toegewezen. Als het algemene rooster weer naar aparte afdelingen wordt opgedeeld, krijgt elke afdeling een bestand waarin ook elementen die door meerdere afdelingen gebruikt worden voorkomen.

Aansluitende cursus

Er zijn op dit moment geen cursusdata bekend voor deze cursus